Perepuud on viljapuud, mille võrasse on poogitud erinevate sortide oksad, et pikendada saagiperioodi. Ühele puule on kokku sobitatud erineva valmimisaja ning erinevate maitseomadustega sorte.

    

  • PereÕUNApuu - 2 sordiga 30 €
  • PereÕUNApuu - 4 sordiga 45 €
  • PerePIRNIpuu - 2 sordiga 30 € 
  • PerePLOOMIpuu - 2 sordiga 30 €